Náhradní plnění

NÁKUPEM SLUŽEB NEBO ZBOŽÍ OD NÁS UŠETŘÍTE 35% Z FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ! Dle zákonu o zaměstnanosti §81 zákon č.435/2004Sb. musí každý zaměstnavatel s min. počtem 25 zaměstnanců zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením a to 4% z celkového počtu svých zaměstnanců. Této povinnosti lze dostát i alternativním způsobem viz níže.

Každý zaměstnavatel může dostát této povinnosti těmito způsoby:

  • začít zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (4%)
  • odvádět finanční obnos do státního rozpočtu – což je nejméně výhodná varianta
  • odebírat zboží nebo služby od někoho, kdo zaměstnává více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením.
        (tzn. od firmy poskytující NÁHRADNÍ PLNĚNÍ jako například Omega úklidová firma s.r.o.)

Naše společnost Omega úklidová firma, s.r.o. spolehlivě poskytuje náhradní plnění za pracovníky se zdravotním postiženímřadu let.

Konkrétní příklad úspory:

Odběrem výrobků v celkovém objemu 201 327,-.Kč bez DPH, uspoří zaměstnavatel  částku cca 71 tis. Kč bez DPH, neboť si nahradí povinnost zaměstnávat 1 osobu se zdravotním postižením z povinného podílu a nebude tedy muset za něj platit finanční odvod do státní pokladny. Náhradní plnění tedy představuje úsporu ve výši 35 % !

Orientační tabulka povinného podílu zaměstnanců se ZP / objemu náhradního plnění:

Počet zaměstanců které vaše firma zaměstnává1) Počet osob se ZP které musíte zaměstnat2) či zaplatit roční odvod státu3) Nebo odebrat od Omega úklidová firma, s.r.o. zboží nebo služby za:  
25171 902,50201 327- 
502143 805,-402 654,-